Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0.071 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Kalix Id 353"
[texts]Skatteuppbörd - Filipsborgsarkivet
Inbetalningen grundades på gårdens "fyrktal" som i det här fallet var 84. Fyrk var också en skatteenhet 1862-1909, en motsvarighet till våra dagars skattekrona. Varje skattskyldig påfördes ett fyrktal som grundade sig både på inkomst och fast egendom. Fyrktalet reglerade den kommunala beskattningen men också rösträtten - ju fler fyrkar, desto fler röster.
Keywords: kalix id 353; avd h; historisk skogsexport från kalix älvdal; fyrktal; skatt
Downloads: 9
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts